Digitální partnerství

Pro digitální veřejné služby, které je radost používat

Propojujeme veřejnou správu, byznys, neziskové organizace a akademický sektor abychom společně překonali překážky, které brání efektivní digitalizaci a vzniku skutečně pro-klientských digitálních veřejných služeb.

Cíl Digitálního partnerství

Vytvořit prostor pro komunikaci, koordinaci
a spolupráci všech aktérů ke vzniku pro-klientských digitálních veřejných služeb

Co brzdí vytváření pro-uživatelských digitálních veřejných služeb?

Nevyhovující legislativa pro využití potenciálu technologií

Nízká návratnost investic do digitalizačních projektů

Roztříštěná koordinace

Nedostatečné využívání dat pro rozhodování a měření postupu

Nejasná představa o společném cíli

Nový druh spolupráce napříč sektory pro lepší digitální veřejné služby

Zavedením systémového přístupu ke spolupráci mezi veřejnou správou, byznysem a neziskovým sektorem můžeme efektivně řešit stávající překážky a dosáhnout lepších výsledků pro všechny zúčastněné aktéry.

Digitální partnerství funguje na základě modelu kolektivního dopadu, který využívá strukturovaný přístup k řešení komplexních problémů prostřednictvím mezisektorové spolupráce a sdílených cílů.

Jakých výsledků chceme společně dosáhnout?

Sdílený cíl
Společná shoda na definici problému a vytvoření společné vize a jejího řešení

Sdílený systém měření
Pokrok, který hodnotíme stejným způsobem napříč všemi zúčastněnými organizacemi

Vzájemně se posilující aktivity
Propojení aktivit zapojených aktérů s cílem maximalizovat konečný výsledek

Průběžná komunikace
Vybudovaná důvěra a silné vztahy aktérů díky komunikaci a sdílení

Vytvoření silného zázemí
Dedikované týmy, které se věnují zajišťování souladu a koordinaci činnosti celé skupiny

Nový způsob spolupráce
Transformace do stabilní oficiální struktury spolupráce mezi jednotlivými aktéry

Pojďme spolu vytvořit příběh úspěchu digitálních veřejných služeb

Společně můžeme dosáhnout systémové změny se smysluplným dopadem. Pokud se chcete podílet na akceleraci digitalizace Česka, přidejte se k nám!

Pro více informací kontaktujte Šárku Rauchovou na sarka.rauchova@gmail.com

Zapojím se

Jak na to půjdeme

Založení partnerství

podepsání společného memoranda klíčových aktérů digitalizace

vytvoření podpůrného týmu partnerství

spojení s dalšími organizacemi, které mohou přispět k diskuzi

Vytvoření mapy systému

vizualizuje vztahy mezi klíčovými aktéry v oblasti digitalizace

výsledek společné práce všech aktérů a partnerů

Vytvoření sdíleného cíle

výsledek mapování systému

vytvoření sdíleného cíle

Identifikace pákových bodů

místa v systému, u kterých malá změna může způsobit podstatnou změnu systému

Vytvoření týmů kolem pákových bodů

týmy vytvoří plány pro řešení pákového bodu

definice zdrojů, harmonogramu a metrik úspěchu

Vytvoření podpůrné struktury pro spolupráci

zajišťuje koordinaci, sdílení, organizaci práce, distribuci informací ve skupině

koordinuje komunikaci a definuje mediální strategii

hodnotí – sbírá informace z pracovních skupin

plánuje aktivity a další postup